Brandpreventie

Gebouwen zijn steeds vaker multifunctioneel en daarmee complexer. Het is daarom noodzakelijk dat de brandpreventie al in de ontwerpfase een prominente plaats inneemt. Op die manier komt u later niet voor verrassingen te staan bij de bouw van een woning of bedrijfspand. Een goed doordacht plan voor het brandveilig maken van een gebouw heeft veel voordelen en is doorgaans goedkoper dan tijdens de bouw of achteraf de brandveiligheid te optimaliseren.

Uiteraard is het niet altijd mogelijk om randpreventie vooraf een plek te geven en moet brandpreventie worden toegepast bij bestaande bouw. Detalis kan u van dienst zijn met brandpreventie, of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw of om renovatie. Het brandwerend maken van een gebouw is een zeer belangrijke maatregel. Dit wordt ook wel brandwerend compartimenteren genoemd. Het is een passieve manier van brandpreventie maar zeer doeltreffend. Met compartimenteren wordt voorkomen dat ontstane rook en (soms giftige) gassen zich verspreiden of uitbreiden naar andere ruimten en kunnen worden ingeademd.

Brand beheersbaar maken

Indien een brand beperkt kan blijven is deze veel beter beheersbaar. U kunt verschillende maatregelen treffen om in geval van brand de risico’s te beperken. Het brandwerend behandelen van de hoofddraagconstructie bijvoorbeeld. Met een dergelijke behandeling kan worden voorkomen dat de

kritieke temperatuur van de hoofddraagconstructie wordt bereikt. Het gebouw kan dan niet instorten omdat de constructie het begeeft.

Door voorzieningen zoals brandwerende scheidingen, ontruimingsinstallaties en blusinstallaties aan te brengen kunnen bij calamiteiten mensen vluchten en zich naar rookvrije ruimtes begeven.

Informeer bij Detalis naar de mogelijkheden en maak een afspraak voor persoonlijk advies en een offerte op maat.