Disclaimer

Aannemersbedrijf Detalis is verantwoordelijk voor de inhoud van www.detalis.nl en doet er alles aan om de website actueel en correct te houden. Mocht u toch informatie treffen die niet correct is of heeft u suggesties of opmerkingen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Onder ‘contact’ ziet u hoe en op welke manieren (digitaal, telefonisch, schriftelijk, persoonlijk) u ons kunt bereiken.

E-mail

E-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij wordt verzocht onmiddellijk Detalis telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Aannemersbedrijf Detalis. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor Aannemersbedrijf Detalis tot stand.